Gruszów 212, 32-414 Gruszów, Polska

GPS

GPS koordinuje – ako skontrolovať
Veľmi dôležitým faktorom pre našich vodičoch a  montážnikov  je presná  adresa doručenia podľa ktorej  Vam rýchle bez zdržania doručia a zadarmo namontujú garáž.
Preto Vás prosíme o presne zadanie GPS
V krátkej prezentácii Vám ukážeme rýchly spôsob ako zadať správnu lokalizáciu miesta montáže.
  1. Zadaj Mapy Google
  2. Pohľadajte miesto montáže
  3. Pridržte  2sek. palcom / v hornej časti  sa zobrazi -zasieti  poloha
  4. Skopirujte a pošlite Nám najlepšie pri objednaní garáže
 Pomôže Nám to rýchlo a správne realizovať objednávku.